فاطمه  معتقد
نام نام خانوادگی:
فاطمه معتقد
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کوله‌ی مهر 5 مهر 1394 همیاری پنج کودک کار 175000+ تومان
2 کوله‌ی مهر 5 مهر 1394 همیاری طرح 25000+ تومان