محمد  مهدی نایبی
نام نام خانوادگی:
محمد مهدی نایبی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کوله‌ی مهر 5 مهر 1394 همیاری ده کودک کار 700000+ تومان
2 کوله‌ی مهر 5 مهر 1394 همیاری پنج کودک کار 175000+ تومان
3 کوله‌ی مهر 5 مهر 1394 همیاری یک کودک کار 105000+ تومان
4 کوله‌ی مهر 5 مهر 1394 همیاری طرح 20000+ تومان