فروشگاه  اینترنتی نیک پاک
نام نام خانوادگی:
فروشگاه اینترنتی نیک پاک
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 پنج پنج تا 20 تیر 1395 حمایت گروهی 105000+ تومان
2 پنج پنج تا 20 تیر 1395 همیاری در خرید دستگاه 5000+ تومان
3 پنج پنج تا 9 شهریور 1395 همیاری در خرید دستگاه 50000+ تومان
4 پنج پنج تا 3 مهر 1395 همیاری در خرید دستگاه 50000+ تومان