فریده  اکبری
نام نام خانوادگی:
فریده اکبری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کوله‌ی مهر 23 مهر 1394 همیاری یک کودک کار 35000+ تومان