بهبود بشیری میاندوآب
نام نام خانوادگی:
بهبود بشیری میاندوآب
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

یک هدیه، یک لبخند

بهبود بشیری میاندوآب

از آئین و سنن دیرینه ایرانیان حس همنوع دوستی، مهرورزی و اهتم...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ