محمد  شکاری
نام نام خانوادگی:
محمد شکاری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 پنج پنج تا 16 مرداد 1395 همیاری در خرید دستگاه 10000+ تومان
2 نقش زندگی 9 اسفند 1395 همیاری در کمپین 20000+ تومان
3 همراه باش تا هم راه شوند ! 16 اسفند 1395 مشارکت در پروژه 20000+ تومان