سیدمحمدحسین  دربندی
نام نام خانوادگی:
سیدمحمدحسین دربندی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 پنج پنج تا 16 مرداد 1395 همیاری در خرید دستگاه 10000+ تومان
2 پنج پنج تا 5 مهر 1395 یک از پنج هزار 17500+ تومان