مجید  کفاش نیری
نام نام خانوادگی:
مجید کفاش نیری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 پنج پنج تا 27 مرداد 1395 یک از پنج هزار 17500+ تومان
2 سیمرغ شمایید 13 شهریور 1395 تهیه بسته سیمرغ برای خانواده هایی که امکان مشارکت در طرح را ندارند 23000+ تومان
3 توشۀ مهر 14 شهریور 1395 فقط میخواهم مشارکت کنم 10000+ تومان
4 تخته سیاه 14 شهریور 1395 هر چه می خواهد دل تنگت... 5000+ تومان