عاطفه  حامد میرجعفری
نام نام خانوادگی:
عاطفه حامد میرجعفری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توشۀ مهر 8 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 45000+ تومان
2 توشۀ مهر 10 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 45000+ تومان
3 توشۀ مهر 14 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 45000+ تومان
4 توشۀ مهر 16 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 90000+ تومان
5 توشۀ مهر 16 شهریور 1395 فقط میخواهم مشارکت کنم 10000+ تومان
6 توشۀ مهر 23 شهریور 1395 فقط میخواهم مشارکت کنم 10000+ تومان
7 "توشه ی مهر" 3 شهریور 1396 شما به یک دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 50000+ تومان
8 "توشه ی مهر" 19 شهریور 1396 فقط می خوام حمایت کنم 20000+ تومان