حميد  مصطفوي
نام نام خانوادگی:
حميد مصطفوي
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توشۀ مهر 8 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 45000+ تومان
2 "توشه ی مهر" 21 مرداد 1396 شما به یک دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 50000+ تومان