رضا
نام نام خانوادگی:
رضا
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توشۀ مهر 9 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 45000+ تومان
2 "توشه ی مهر" 17 شهریور 1396 شما به دو دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 100000+ تومان
3 توشۀ مهر 97 19 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان