فائزه  فاطمی
نام نام خانوادگی:
فائزه فاطمی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 طلوع کسب و کار 18 آذر 1394 دستبند چرم 17000+ تومان
2 توانمندسازی دانش‌آموزان و معلمان منطقه دشتیاری 20 آذر 1394 کارت پوستال نقاشی کودکان 15000+ تومان
3 اولین قلمه 9 اسفند 1394 کاشت یک درخت 36000+ تومان
4 خوبی بی بهانه 23 مرداد 1395 حمایت از خرید یک بسته در مقطع ابتدایی 30000+ تومان
5 ساخت منبع آب در بافق 18 دی 1395 ارسال ایمیل تشکر 12000+ تومان
6 "التیامی برای کرمانشاه" 25 آبان 1396 2000+ تومان