الناز  اسکندریان
نام نام خانوادگی:
الناز اسکندریان
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 سیمرغ شمایید 12 شهریور 1395 تهیه بسته سیمرغ برای خانواده هایی که امکان مشارکت در طرح را ندارند 23000+ تومان
2 سیمرغ شمایید 12 شهریور 1395 تهیه بسته سیمرغ برای مشارکت شما درپروژه 5000+ تومان