هدیه  مهدی زاده
نام نام خانوادگی:
هدیه مهدی زاده
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 سیمرغ شمایید 22 شهریور 1395 تهیه بسته سیمرغ برای مشارکت شما درپروژه 5000+ تومان