الهام  گازری
نام نام خانوادگی:
الهام گازری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توشۀ مهر 23 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 45000+ تومان