خیریه  دانشجویی التیام
نام نام خانوادگی:
خیریه دانشجویی التیام
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

نان معلم

خیریه دانشجویی التیام

تجهیز دبستان، شهرستان زهک از توابع سیستان و بلوچستان

فصلی نو ، قدمی نو

خیریه دانشجویی التیام

تهیه هزينه يك دست كامل پوشاك نو به عنوان عيدي براي ٤ نوجوان...

هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان)

خیریه دانشجویی التیام

پا به پای التیامی ها و دوستانمان در بسیج،هیئت ثارالله و الزه...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نان معلم 12 آذر 1395 همیار پایه 250000+ تومان
2 نان معلم 14 آذر 1395 همراهی 100000+ تومان
3 نان معلم 16 آذر 1395 مشارکت در کمپین 30000+ تومان
4 نان معلم 18 آذر 1395 مشارکت در کمپین 10000+ تومان
5 فصلی نو ، قدمی نو 3 اسفند 1395 حمایت ویژه 100000+ تومان
6 فصلی نو ، قدمی نو 3 اسفند 1395 همیار پایه 25000+ تومان
7 فصلی نو ، قدمی نو 12 اسفند 1395 حمایت ویژه 50000+ تومان