سپیده  ق
نام نام خانوادگی:
سپیده ق
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 ساخت منبع آب در زیستگاه یوزپلنگ 12 آذر 1395 ارسال ایمیل تشکر 10000+ تومان
2 نان معلم 12 آذر 1395 همیار پایه 25000+ تومان
3 ساخت منبع آب در بافق 24 آذر 1395 ارسال ایمیل تشکر 12000+ تومان
4 18 دی 1395 50000+ تومان
5 ساخت منبع آب در بافق 18 دی 1395 ارسال تصاویر حیات وحش 50000+ تومان