فاطمه  فهیمی
نام نام خانوادگی:
فاطمه فهیمی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نان معلم 12 آذر 1395 مشارکت در کمپین 20000+ تومان
2 همراه باش تا هم راه شوند ! 19 بهمن 1395 مشارکت در پروژه 10000+ تومان
3 فصلی نو ، قدمی نو 6 اسفند 1395 مشارکت در کمپین 10000+ تومان
4 "التیامی برای کرمانشاه" 28 آبان 1396 10000+ تومان
5 8مین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 23 اردیبهشت 1397 10000+ تومان
6 اولین دوره طرح ارمغان 7 مرداد 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
7 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 25 دی 1397 حامی برنزی 25000+ تومان
8 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 27 دی 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
9 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 27 دی 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
10 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 30 دی 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
11 چتر التیامی "حمایت از سیل زدگان شمال کشور" 4 فروردین 1398 حامی ویژه 10000+ تومان
12 چتر التیامی "حمایت از سیل زدگان شمال کشور" 7 فروردین 1398 حامی ویژه 10000+ تومان
13 طرح ملی ارزاق 15 اردیبهشت 1398 حامی سبز 10000+ تومان
14 طرح ملی ارزاق 27 اردیبهشت 1398 حامی سبز 10000+ تومان
15 طرح ملی ارزاق 31 اردیبهشت 1398 حامی سبز 10000+ تومان
16 طرح ملی ارزاق 31 اردیبهشت 1398 حامی سبز 10000+ تومان
17 طرح ملی ارزاق 31 اردیبهشت 1398 حامی سبز 10000+ تومان
18 سومین دوره طرح ارمغان 22 شهریور 1398 حامی سبز 10000+ تومان
19 سومین دوره طرح ارمغان 25 شهریور 1398 حامی سبز 10000+ تومان
20 سومین دوره طرح ارمغان 27 شهریور 1398 حامی سبز 10000+ تومان
21 سومین دوره طرح ارمغان 28 شهریور 1398 حامی سبز 10000+ تومان
22 سومین دوره طرح ارمغان 29 شهریور 1398 حامی سبز 10000+ تومان
23 سومین دوره طرح ارمغان 31 شهریور 1398 حامی سبز 10000+ تومان
24 سومین دوره طرح ارمغان 1 مهر 1398 حامی سبز 10000+ تومان
25 سومین دوره طرح ارمغان 5 مهر 1398 حامی سبز 10000+ تومان
26 سومین دوره طرح ارمغان 10 مهر 1398 حامی سبز 10000+ تومان