سید  امیرحسین نیکوکار
نام نام خانوادگی:
سید امیرحسین نیکوکار
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 همراه باش تا هم راه شوند ! 8 دی 1395 مشارکت در پروژه 10000+ تومان
2 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 21 خرداد 1396 10000+ تومان
3 درختکاری در دشت کویر 18 دی 1397 مشارکت در کاشت یک بوته 12000+ تومان
4 راه‌اندازی مرکز تیمار و بازپروری حیات وحش 2 آذر 1398 10000+ تومان