آزاده  عرفانی
نام نام خانوادگی:
آزاده عرفانی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 هنر سرامیک‌های دست‌ساز ایرانی 30 تیر 1396 طرح برنز 1 35000+ تومان
2 هنر سرامیک‌های دست‌ساز ایرانی 30 تیر 1396 طرح برنز 2 150000+ تومان