حسینیان
نام نام خانوادگی:
حسینیان
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 سقفی برای کودکان سرزمینم 28 دی 1395 همراهی در پروژه 50000+ تومان
2 فصلی نو ، قدمی نو 12 اسفند 1395 حمایت ویژه 50000+ تومان