محمدتقی  بدخشان
نام نام خانوادگی:
محمدتقی بدخشان
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

چاپ شماره سوم مجله جریان

محمدتقی بدخشان

نگارش، ویراستاری و صفحه‏ ‏آرایی شماره سوم فصلنامه جریان با ه...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ