سیما  لبیبی
نام نام خانوادگی:
سیما لبیبی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نقش زندگی 9 اسفند 1395 همیاری در کمپین 20000+ تومان
2 همراه باش تا هم راه شوند ! 16 اسفند 1395 مشارکت در پروژه 20000+ تومان