مظهر  حسینی
نام نام خانوادگی:
مظهر حسینی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 فصلی نو ، قدمی نو 13 اسفند 1395 مشارکت در کمپین 10000+ تومان
2 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 17 اسفند 1395 ارسال عکس‌های پروژه 50000+ تومان
3 اولین دوره طرح ارمغان 7 مرداد 1397 حامی برنزی 25000+ تومان
4 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 28 دی 1397 حامی برنزی 25000+ تومان
5 دومین دوره‌ی طرح ارمغان 28 دی 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
6 چتر التیامی "حمایت از سیل زدگان شمال کشور" 6 فروردین 1398 حامی برنزی 25000+ تومان
7 طرح ملی ارزاق 21 اردیبهشت 1398 حامی برنزی 25000+ تومان