فرزاد  کمالی
نام نام خانوادگی:
فرزاد کمالی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نقاشی مهر 21 شهریور 1394 دعوت به مراسم گزارش کمپین 20000+ تومان
2 اردوی مرکز کنکور یاریگران 19 اسفند 1394 همیاری نقره ای 25000+ تومان
3 بازی پی شوم 19 اسفند 1394 دشت اول! 19000+ تومان
4 یه لقمه مهربونی 16 خرداد 1395 تامین یک وعده افطار برای روز پنجم ماه مبارک رمضان 20000+ تومان
5 یه لقمه مهربونی 9 تیر 1395 تامین یک وعده افطار برای بعد از روزبیستم ماه مبارک رمضان تا روز بیست وپنجم 10000+ تومان
6 یه لقمه مهربونی 9 تیر 1395 تامین یک وعده افطار برای بعد از روزبیست وپنجم ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک 20000+ تومان
7 یه لقمه مهربونی 9 تیر 1395 تامین یک وعده افطار برای بعد از روزبیست وپنجم ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک 10000+ تومان
8 ساخت آبشخور و تامین علوفه 6 مهر 1395 مجموعه عکس از حیات وحش منطقه 30000+ تومان
9 هنر سرامیک‌های دست‌ساز ایرانی 22 خرداد 1396 طرح برنز 1 35000+ تومان