مهدیه  دشتی
نام نام خانوادگی:
مهدیه دشتی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 14 فروردین 1396 دوستدار نجات لاک پشتها 10000+ تومان
2 پروانه ها به پرواز درآمدند 10 مرداد 1396 پانسمان 20000+ تومان