سید  مهدی حسینی
نام نام خانوادگی:
سید مهدی حسینی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب «اجرای ناب» 13 اردیبهشت 1396 تخفیف 20 درصد 22000+ تومان