سیدمهدی  حمزوی تبریزی
نام نام خانوادگی:
سیدمهدی حمزوی تبریزی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 کتاب جامع فینتک 15 اردیبهشت 1396 پیش خرید یک نسخه الکترونیکی از کتاب جامع فینتک 15000+ تومان
2 تهیه مواد بهداشتی برای معلولین ضایعه نخاعی 22 خرداد 1397 15000+ تومان