پریسا  خانوم
نام نام خانوادگی:
پریسا خانوم
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
برنامه نویسی، خوشحالی
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 آلبوم به کجا چنین شتابان 1 خرداد 1394 پیشنهاد خوب 10000+ تومان
2 تجهیز جانپناه تخت فریدون 11 خرداد 1394 تماس تشکر 10000+ تومان
3 تجهیز جانپناه تخت فریدون 1 تیر 1394 ایمیل قدردانی 1000+ تومان
4 تجهیز جانپناه تخت فریدون 1 تیر 1394 ایمیل قدردانی 1000+ تومان
5 تجهیز جانپناه تخت فریدون 20 تیر 1394 ایمیل قدردانی 1000+ تومان
6 نوخسروانی 1 اردیبهشت 1395 عضویت در کانال 5000+ تومان
7 نوخسروانی 1 اردیبهشت 1395 عضویت در کانال 5000+ تومان
8 لبخند پروانه ها 27 اردیبهشت 1395 کمک به کمپین لبخند پروانه ها 5000+ تومان
9 من هم یک کودک هستم! 27 اردیبهشت 1395 همیاری در پروژه 5000+ تومان
10 صبح و همراهی 27 اردیبهشت 1395 همیاری در کمپین 5000+ تومان
11 من هم یک کودک هستم! 28 اردیبهشت 1395 همیاری در پروژه 5000+ تومان
12 سیمرغ شمایید 6 شهریور 1395 تهیه بسته سیمرغ برای مشارکت شما درپروژه 5000+ تومان
13 درختکاری در دشت کویر 8 بهمن 1397 مشارکت در کاشت یک بوته 12000+ تومان