حامد  حقدل
نام نام خانوادگی:
حامد حقدل
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 قدرت نوآوري استراتژي 11 خرداد 1395 10 جلد کتاب قدرت نوآوری استراتژی 140000+ تومان