شرکت  پردازشگر قزوین
نام نام خانوادگی:
شرکت پردازشگر قزوین
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 قدرت نوآوري استراتژي 4 خرداد 1395 30 جلد کتاب قدرت نوآوری استراتژی 440000+ تومان
2 قدرت نوآوري استراتژي 8 خرداد 1395 يك جلد کتاب قدرت نوآوری استراتژی 15000+ تومان