مجتبی  شعبانی
نام نام خانوادگی:
مجتبی شعبانی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 قدرت نوآوري استراتژي 8 خرداد 1395 10 جلد کتاب قدرت نوآوری استراتژی 1400000+ تومان