محمدمهدی  مظفر
نام نام خانوادگی:
محمدمهدی مظفر
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 قدرت نوآوري استراتژي 11 خرداد 1395 يك جلد کتاب قدرت نوآوری استراتژی 15000+ تومان