حمایت آزاد
مشارکت در کاشت یک بوته

یک بوته از طرف شما کاشته می‌شود. مختصات و نشانی بوته برای شما ارسال خواهد شد.

  • نامحدود مانده
  • 14 حمایت شده
  12,000 تومان
  مشارکت در کاشت دو بوته

  دو بوته از طرف شما کاشته می‌شود. مختصات و نشانی بوته‌ها برای شما ارسال خواهد شد.

   • نامحدود مانده
   • 3 حمایت شده
   24,000 تومان
   مشارکت در کاشت 5 بوته

   پنج بوته از طرف شما در این منطقه کاشته خواهد شد. بعد از 6 ماه، نام شما به صورت پلاک به بوته ها بسته خواهد شد.

    • نامحدود مانده
    • 3 حمایت شده
    75,000 تومان
    هدیه‌ی نوروز به ۵ نفر

    پنج بوته از طرف شما برای پنج نفر کاشته و نام آن‌ها بر روی پلاک نوشته می‌شود. پنج گواهی کاشت به همراه پنج عکس چاپ شده از بوته‌‌ها و پلاک‌هایشان برای شما ارسال خواهد شد تا به عنوان هدیه نوروز به آن‌ها هدیه دهید.

     • نامحدود مانده
     • 2 حمایت شده
     130,000 تومان
     مشارکت در کاشت 20 بوته

     20 بوته از طرف شما در منطقه کاشته می‌شود. مختصات دقیق بوته‌ها برای شما ارسال خواهد شد. بعد از 6 ماه، نام شما به صورت پلاک به بوته ها بسته خواهد شد و نام شما در لیست حامیان کمپین بر روی تابلو قرار خواهد گرفت.

      • نامحدود مانده
      • 3 حمایت شده
      270,000 تومان
      هدیه‌ی نوروز به ۲۰ نفر

      ۲۰ بوته از طرف شما برای پ۲۰ نفر کاشته و نام آن‌ها بر روی پلاک نوشته می‌شود. ۲۰ گواهی کاشت به همراه ۲۰ عکس چاپ شده از بوته‌‌ها و پلاک‌هایشان برای شما ارسال خواهد شد تا به عنوان هدیه نوروز به آن‌ها هدیه دهید.

       • نامحدود مانده
       • 1 حمایت شده
       480,000 تومان
       مشارکت در کاشت 150 بوته

       150 بوته از طرف شما در منطقه کاشته می‌شود. مختصات دقیق بوته‌ها برای شما ارسال خواهد شد. بعد از 6 ماه، نام شما به صورت پلاک به بوته ها بسته خواهد شد و نام شما در لیست حامیان ویژه کمپین بر روی تابلو قرار خواهد گرفت.

        • نامحدود مانده
        • 0 حمایت شده
        1,900,000 تومان
        هدیه‌ی نوروز به 500 نفر

        500 نهال از طرف شما برای 500 نفر کاشته و نام آن‌ها بر روی پلاک نوشته می‌شود. ۲۰ گواهی کاشت به همراه ۲۰ عکس چاپ شده از بوته‌‌ها و پلاک‌هایشان برای شما ارسال خواهد شد تا به عنوان هدیه نوروز به آن‌ها هدیه دهید.

         • نامحدود مانده
         • 0 حمایت شده
         10,000,000 تومان

         درختکاری در دشت کویر

         گروه سپیدار

         کاشت 1200 درخت تاغ در حاشیه دریاچه نمک و آبیاری منظم و نگهدا...