حمایت آزاد
مشارکت در تهیه یک پرس غذا

شما با تهیه یک پرس غذا در آیین مهرورزی شریک خواهید شد

  • نامحدود مانده
  • 0 حمایت شده
  4,000 تومان
  مشارکت در تهیه پنج پرس غذا

  شما با تهیه پنج پرس غذا در آیین مهرورزی شریک خواهید شد

   • نامحدود مانده
   • 2 حمایت شده
   20,000 تومان
   مشارکت در تهیه بیست پرس غذا

   شما با تهیه بیست پرس غذا در آیین مهرورزی شریک خواهید شد

    • نامحدود مانده
    • 3 حمایت شده
    80,000 تومان

    یک وعده غذای گرم

    انجمن طلوع بی‌نشان‌ها

    مشارکت در «آیین مهرورزی» جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها. طبخ و توزیع...