نشر  نوآوری
نام نام خانوادگی:
نشر نوآوری
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

کتاب جامع فینتک

نشر نوآوری

کمپین پیش خرید کتاب جامع فینتک

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ