کودک_مادر_امنیت

بعضی از مادران همیشه نمی توانند کنار فرزندانشان بمانند، مادرهایی که تنهایی بچه هایشان را بزرگ می کنند، مادرهایی که تنهایی خرج خانه را در می آورند، مادرهایی که به تنهایی چند نفرند...

2,646,000 تومان
20,000,000 تومان
25 روز مانده
%13
حمایت

همیشه یک نفر باید از کودکان مراقبت کند. حواسش باشد دست به گاز نزنند، لب پنجره نروند، به چاقو دست نزنند و یا از خانه بیرون نروند درست مثل مادر.
ما باور داریم که امن ترین جا کنار مادرانمان است.
ولی بعضی از مادران همیشه نمی توانند کنار فرزندانشان بمانند،مادرهایی که دست تنها، بچه هایشان را بزرگ می کنند.
مادرهایی که دست تنها، خرج خانه را در می آورند،مادرهایی که به تنهایی چند نفر اند.
تا وقتی مادر هست، امنيت هست و کودک، کودکی کردن را یاد می‌گیردبیایید با هم، هم قدم شویم و کودکی کردن را به کودکان باور در كنار مادرانشان بازگردانیم.

جمعیت بیداری ، آگاهی و رشد باور، سازمانی مردم نهاد است، که از وزارت کشور و سازمان بهزیستی، مجوز فعالیت گرفته و از زنان و مادران سرپرست خانواده، در راستای توانمند سازی (آموزش و ایجاد اشتغال) حمایت میکند. 

پویش مهرانه‌ی کودکان باور:

با توجه به تأثیر غیر قابل انکار حضور مادر در کنار کودک خود و همچنین الزام فعالیت‌ باورجویان (مادران و زنان سرپرست خانواده) در کارگاه‌های کسب‌وکار باور و در فضایی آموزشی-اشتغالی، ضمن تجربیاتی که از پیامدهای عدم حضور مادر در کنار فرزند به دست آورده‌ایم، بر آن شدیم تا با همراهی هم فضایی امن برای کودکی کردن فرزندان در کنار مادرانشان را فراهم کنیم تا با ایجاد فضای آموزشی و کمک‌آموزشی برای فرزندانِ در حال تحصیل، برای کودکان زیر 6 سال هم امکانی جهت بازی و پرورش مهیا کنیم. این حمایت زیر نظر مربیان آموزش دیده و روانشناسان متخصص جهت ایجاد استقلال کودکان صورت می‌گیرد و باعث ایجاد حس آرامش خاطر برای مادر و احساس امنیت برای کودکانشان خواهد شد.
ما بر این باوریم که کودکی، کنار #مادر – سهم کودکان #باور است.

هدف از طرح مسئله:
هدف از این طرح، دایر کردن مکانی برای حرفه‌آموزی باورجویان و آموزش و پرورشِ کودکان مادرانی است که تحت حمایت جمعیت باور مشغول به حرفه‌آموزی و کار هستند. قصد این است که با یاری یکدیگر بتوانیم از اول مهرماه و شروع مدارس، فضایی امن و شاد را برای مادر و کودک مهیا کنیم.

 

11 مرداد 1396
شروع پروژه

برای کامنت گذاشتن باید ثبت نام یا ورودکنید
29 مرداد 1396
25,000تومان
28 مرداد 1396
20,000تومان
28 مرداد 1396
1,000,000تومان
24 مرداد 1396
1,000تومان
21 مرداد 1396
200,000تومان
21 مرداد 1396
100,000تومان
21 مرداد 1396
100,000تومان
21 مرداد 1396
100,000تومان
21 مرداد 1396
20,000تومان
100,000تومان

پاداش ها

بدون پاداش حمایت می کنم
این پاداش را انتخاب می کنم.
10,000 تومان

ایمیل گزارش اجرایی

این پاداش را انتخاب می کنم.
50,000 تومان

گزارش اجرایی و تقدیرنامه الکترونیکی

این پاداش را انتخاب می کنم.
100,000 تومان

تقدیرنامه الکترونیکی و شرکت در مراحل اجرایی

این پاداش را انتخاب می کنم.
500,000 تومان

تقدیرنامه پستی و حضور در فعالیت های اجرایی

این پاداش را انتخاب می کنم.
1,000,000 تومان

تشکر در سایت جمعیت به عنوان حامی مالی،ارسال تقدیرنامه پستی و حضور در فعالیت های اجرایی