آخرین پروژه‌ها

هشداردهنده مرگ خاموش

هشداردهنده مرگ خاموش

این دستگاه در صورت عملکرد نامناسب بخاری با صدای آژیر هشدار می‌دهد.
ساخت آبشخور و تامین علوفه

ساخت آبشخور و تامین علوفه

ساخت آبشخور و تآمین علوفه برای مناطق حفاظت شده هلالی و افتخاری(خراسان...
پنج پنج تا

پنج پنج تا

تجهیز آزمایشگاه درمانگاه جامع هموفیلی ایران
avatar حس پرشور من نسبت به عدالت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی با اینکه بگویم به ارتباط مستقیم با افراد و اجتماع های انسانی نیاز ندارم در تضاد است.
آلبرت انیشتین